Fa temps que es parla de les competències que han de tenir els treballadors en el context actual, dominat per la tecnologia i l’accés a la informació. Més concretament, dins de l’àmbit de l’ensenyament, sembla clar que si hem de preparar els nostres estudiants per al món de demà (a uns vuit o deu anys vista) una de les competències que els hem de dotar és la competència digital.

No sabem com serà el món del futur, ni quines seran les professions que s’estilaran, però està clar que d’una manera o una altra, les pantalles, la informació i internet hi seran molt presents. Fa uns mesos el Departament d’Ensenyament va presentar els documents referents al desenvolupament de la Competència Digital de l’alumnat.

Ara bé, per tal de fer alumnes digitalment competents, cal que també els professors ho siguin. I aquí està la novetat d’aquests dies. El passat dia 6 de juliol es va presentar l’informe interdepartamental de la competència digital docent, que traça les línies mestres a seguir. Es pren com a base el “Marco común de la Competencia Digital Docente”, que ha elaborat el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Sembla que alguns dels trets més importants seran aquests:

  • tots els docents, tant els que accedeixen al sistema com els que ja hi són, hauran d’acreditar la certificació de la seva competència digital docent;
  • la competència digital docent tindrà diversos nivells, de forma similar a l’aprenentatge d’idiomes (A1, A2, B1, B2, C1, C2);
  • per tal de poder assumir determinades responsabilitats o encàrrecs de feina s’haurà de posseir un nivell d’acreditació de competència digital determinar (per exemple, per ser coordinador TAC caldrà un nivell determinat, per a ser director un altre nivell, etc, …);
  • la competència digital docent és la suma de la competència digital instrumental, i la competència digital metodològica (CDD= CDI + CDM);
  • s’establirà un pla de formació i validació de la formació rebuda per tal que tothom es pugui formar i acreditar un determinat nivell d’assoliment.

Caldrà seguir la qüestió per tal de veure com es va desenvolupant.