robotebre-865x1024

Mostra de robòtica educativa de Terres de l’Ebre: http://blocs.xtec.cat/robotebre/