El febrer de 2019 es va constituir el ¨Grup de seguiment i suport en l’assessorament col·laboratiu¨ (Mòdul 4), impulsat per l’ICE de la UB i pel mateix Departament d’Educació. Hi formem part professionals dels CRPs de tota Catalunya que, una vegada realitzada la formació inicial ¨Assessorar per a transformar a partir del currículum¨ (Mòduls 1, 2 i 3), han mostrat interès de participar-hi.

La durada prevista inicialment per al grup de treball és per al curs 18-19 i 19-20. Els seus objectius són:

  • Donar suport als professionals en la modalitat d’assessorament col·laboratiu
  • Generar materials i eines que ajudin al desenvolupament d’aquesta tasca
  • Afavorir la creació de xarxes entre els professionals participants

El grup disposa d’un espai de suport i trobada virtual a l’adreça: https://campusobert2.ub.edu/course/view.php?id=6889

La formació inicial (Mòdul 1 2 i 3) també va disposar d’un espai virtual per als materials i el seguiment de tota l’activitat: https://campusobert2.ub.edu/course/view.php?id=5509