Evidentment no podem ensenyar com s´ensenyava al segle passat.                Posaré l´exemple d´una de les matèries que jo imparteixo. Podem dir que                l´ensenyament de les matemàtiques han evolucionat durant els 2 últims segles. Encara que s´ha de millorar molt, avui dia podem parlar de diferents mètodes per introduir les matemàtiques en la vida dels nostres alumnes.
Durant el segle XIX comença a haver-hi llibres de text i altres eines com la pissarra, que ajudava a interactuar entre alumnes i professors. En aquesta època les classes eren magistrals on hi havia molta teoria i poca pràctica.
Avui dia tenim a part de llibres de text i pissarra, altres eines com poden ser la calculadora i els recursos digitals. Abans els nens memoritzaven les fórmules. Avui dia és important vincular les matemàtiques al seu dia dia i que sàpiguen utilitzar els diferents recursos i interpretar els resultats. L´alumne ha d´estar en el centre del seu procés d´aprenentatge i és molt important que pugui connectar els aprenentatges apresos en l´aula en la seva vida quotidiana.              D´aquesta manera aconseguirem un aprenentatge significatiu.