Sempre m´han agradat les noves tecnologies i les he intentat incorporar-les des d´un principi a les meves classes. Les utilitzava d´una manera esporàdica però no integrada. Les apss que més utilitzava eren el Kahoot ,tant per saber el punt de partida dels meus alumnes o durant/final per avaluar si havien assolit els continguts, Plickers (amb la mateixa finalitat que el Kahoot) i Edpuzzle per fer introduir nous conceptes i el padlet algun cop per presentar les diferents activitats.

Crec que el més important no és que es pugui realitzar millor el que ja anàvem fent en els darrers temps, sinó que, amb l´ús de les noves tecnologies, s´obre un nou món de possibilitats que no fa gaire temps haguessin semblat impossibles. Gravar i editar vídeos i àudios, facilitar el treball col·laboratiu i la participació de tot l´alumnat, fins la personalització de l´aprenentatge i la creació de nou coneixement. Hem de superar el model on les noves tecnologies substitueixin una eina ja existent i anar cap un model on les noves tecnologies permet la creació de noves tasques.

És important que les noves tecnologies s´integrin en el món educatiu. Però també és molt important protegir als nostres alumnes i els hem d´ensenyar a fer un bon ús dels dispositius.

Aquest curs m´ha ajudat a planificar i a integrar l´ús de les noves tecnologies a les meves classes. Ha estat molt profitós i interessant.