A continuació explico les diferents eines de comunicació que faria servir en cada cas:

1. Comunicació amb la coordinadora del cicle. Ens podem coordinar de manera presencial física o  Online i d´aquesta així ens estalviem temps i desplaçament. En el cas d´optar per una reunió no presencial utilitzaria l´E.V.A que utilitza al centre. Per exemple, en el nostre centre utilitzem el Google Classroom i aquest porta integrat el Meet amb el qual pots fer videoconferències. Una opció és crear una “classe de coordinació” per anar informant de temes relacionats amb la coordinació. Per comunicar la data de la reunió faria servir el tauler del Classroom. En el cas que algun professor no pugui assistir hauria d´informar a la coordinadora a través del correu corporatiu. Per facilitar la feina als que no han assistit es penjaria un document al Classroom amb els acords arribats 

2. Resposta a una convocatòria del claustre. Per confirmar o informar de                  l´assistència al claustre és preferible utilitzar el correu corporatiu. La Direcció envia un correu als professors amb el dia i l´hora que es farà el claustre, l´ordre del dia i un enllaç (Zoom)per poder accedir a la reunió el dia proposat per Direcció. En el cas que algun professor no pugui assistir haurà de contestar el correu de la convocatòria.

3. Assistència a una reunió de claustre virtual. Aconsellaria utilitzar el Zoom. És un servei de videoconferència que permet reunir-se virtualment amb altres persones, ja sigui per vídeo o àudio. Es pot accedir a aquestes reunions a través d´una càmera web o un telèfon. Els participants es poden connectar sense iniciar sessió amb Zoom. Es poden fer vídeo conferencies grupals amb un límit de 100 persones i 40 minuts ( en el cas que s´opti per la versió gratuïta). Si algun professor no pot assistir hi ha l´opció de gravar imatge i/o so (amb el consentiment previ dels assistents). Seria aconsellable que Direcció, al finalitzar el claustre, envies un correu amb els temes tractats en el claustre així com els acords als que s´han arribat.

4. Convocatòria d’una reunió virtual amb les famílies del vostre curs. En aquest cas faria servir el correu corporatiu del centre per enviar un correu a les famílies informant de la data i l´hora de la reunió i adjuntant un vincle amb l´accés a la sala de reunions. Les famílies farien servir el correu per contestar si podrien assistir o no a la reunió. En el cas que alguna família no contesti el correu està l´opció de contactar telefònicament.

5. Reunió virtual amb les famílies del vostre curs. Empraria el Zoom ja que per les seves característiques i la seva facilitat en l´accés a les reunions és l´eina ideal. Llavors per a les famílies que no haguessis pogut assistir es penjaria un document al Drive amb un resum de tot el que s´ha parlat a la reunió. Així mateix es facilitaria una trobada presencial a les famílies que així ho desitgessin.