Disseny d’una activitat de realització de l’aula

L’enunciat de l’activitat podria ser: “Debate digital: Convence con tus argumentos”.

La competència específica a treballar seria la COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA (de l’àrea de Llengua i Literatura Castellanes). També treballaria d’una forma horitzontal el respecte i la capacitat d’escolta.

Els objectius d’aprenentatge serien:

 1. Identificar les característiques dels textos argumentatius.
 2. Analitzar i avaluar l’estructura d’un argument persuasiu.
 3. Desenvolupar les habilitats per a construir arguments persuasius d’àmbit afectiu.
 4. Utilitzar recursos digitals per enriquir la presentació dels arguments. (Aquí és on posaria l’èmfasi de la tasca, que a continuació desenvoluparé més detalladament).

Els recursos digitals emprats (enllaços) serien:

 1. Aplicació de la presentació. Introducció i presentació del tema a partir del següent enllaç (es faria mitjançant la pissarra digital connectat amb el meu ordinador personal):  http://descargas.pntic.mec.es/recursos_educativos/It_didac/Leng_Pri/6/13/03_textos_argumentativos/los_textos_argumentativos_caractersticas_y_actividades.html
 2. Recursos digitals extra per a practicar sobre els textos argumentatius a classe. Serien tasques individuals i com a recurs digital faria servir l’ordinador ja que nosaltres, com a centre, fem servir el programa 1x1CAT i tots els alumnes disposen d’ordinador a l’aula:
 • https://educaciodigital.cat/ioc-batx/moodle/pluginfile.php/14543/mod_resource/content/1/Textos%20argumentativos%20ejercicios.pdf
 • http://www.edu.xunta.gal/centros/iespedraaguia/system/files/ACTIVIDADES%20SOBRE%20LOS%20TEXTOS%20ARGUMENTATIVOS.pdf
ALTRES TASQUES A REALITZAR QUE COMPLEMENTARIEN AQUESTA INTRODUCCIÓ
 • Pas 1: Introducció al text argumentatiu mitjançant la presentació als estudiants del concepte del text argumentatiu i la seva importància com a comunicació persuasiva i utilitzant els exemples concrets i exercicis pràctics per explicar els elements essencials d’un argument persuasiu, com la tesi, els arguments i les estratègies persuasives).
 • Pas 2: Investigació i selecció de temes. Organitzant els alumnes en grups i assignant a cada grup un tema d’actualitat que els hi pugui interessar (drets humans, arbitratges…). Els estudiants faran servir l’oridnador per a investigar i recollir informació sobre el tema assignat.
 • Pas 3: Elaboració d’argumentos persuasius. Cada grup haurà d’utilitzar la presentació seleccionada per organitzar i estructurar els seus arguments. Hauran de citar correctament la informació recopilada.
 • Pas 4: Creació de la presentación digital. Els grups utilitzaran l’aplicació de presentació (ppp) per crear diapositives o seqüències de contingut multimèdia que recolzin els seus arguments. També poden utilitzar/adjuntar altres recursos de caràcter visual com imatges, gràfics o vídeos per fer la presentació més atractiva i/o persuasiva.
 • Pas 5: Debat digital a l’aula. Mitjançant la pissarra digital que tenim a classe, cada grup presentarà la seva argumentació utilitzant la presentació digital creada. D’aquesta manera, també fomentarem la participació activa de tots els estudiants de l’aula, animant-los a plantejar preguntes i practicar la refutació d’arguments.
 • Pas 6: Avaluació i reflexió. Cinc quinuts abans de finalitzar la classe, els hi faré arribar una rúbrica per a què puguin veure quins són els criteris d’avaluació i s’autoavaluin/coavaluin per la seva participació i la efectivitat de les seves argumentacions. Finalment, com a professora, realitzaré una reflexió sobre les activitats desenvolupades, l’impacte dels recursos digitals utilitzats i la lliçó apresa durant el debat.

Disseny d’una activitat de realització autònoma a casa.

Enunciat de l’activitat: “Debat virtual: Persuadeix amb els teus arguments”

“Donades les darreres activitats arbitrals en els últims partits, t’ha tocat formar part d’un comitè arbitral per decidir què fer: les accions dels àrbitres poden ser modificades a posteriori o les accions dels àrbitres han de ser respectades malgrat es cometin errors. El teu vot pot ser decissiu de cara al futur del futbol”

 1. Competències específiques:
 • Competència lingüística (àrea de Llengua Castellana i Literatura)
 • Competència digital (àrea de Tecnologia)
 • Fomenta la participació activa, el respecte i l’intercanvi d’idees a través de comentaris constructius

Objectius d’aprenentatge:

 • Analitzar i desenvolupar l’estructura i efectivitat d’un argument persuasiu.
 • Desenvolupar habilitats d’investigació, seleccció i organització d’informació rellevant per a un debat.
 • Utilitzar recursos digitals per presentar arguments persuasius de manera efectiva en un entorn virtual.
 1. Recursos digitals requerits (enllaços) :
 • Ordinador/Tablet/Mòbil  per buscar els darrers fets entorn als arbitratges de futbol
 • Plataforma de aprendizaje virtual (faria servir la plataforma educativa Clickedu “test d’autoaprenentatge” i “missatgeria”).
 1. Tasques a realitzar:
 • Pas 1: Introducció al tema:
  • L’estudiant haurà d’investigar i comprendre el tema de l’argumentació des d’una perspectiva informativa.
  • Haurà de seleccionar la tesi, o posició sobre un tema específic relacionat amb l’argumentació i haurà de justificar la seva elecció mitjançant els seus arguments.
 • Pas 2: Investigació i recopilació de la informació (aconteixements a través de la premsa).
  • L’alumne utilitzarà  l’ordinador coma eina per accedir els recursos digitals que li proporcioni informació respecte a la seva tesi i arguments relacionats.
  • Haurà d’organitzar la informació en un document word i fer-ho arribar a través de la plataforma educativa clickedu.
 • Pas 3: Construcció d’arguments persuasius
  • Una vegada recopilada la informació, l’estudiant haurà de desenvolupar les seus arguments per recolzar la seva posició
  • És provable que l’alumne hagi de fer servir eines digitals per tal de mostrar petits videos o programes d’edició de text, presantacions o per estructurar i presentar els seus arguments.
 • Pas 4: Grabació del debat virtualEn cas de confinament de tota una classe, es pot fer un debat virtual i grabar les intervencions de cadascun d’ells o grabar un vídeo individualment en el que presenti i defensi els seus arguments (prèviament enviats al professor per la plataforma clickedu). Per fer aquesta tasca poden utilitzar dispositius mòbils, tablets, ordinadors…
 • Pas 5: Publicació i participació en la plataforma virtual. En cas de fer l’activitat grupal, el professor podrà editar i pujar tots els vídeos a la plataforma clickedu per a que puguin veure el treball tots els companys del col.legi i pares, personal administratiu i altres professors.

Reflexions

Donar les eines digitals o plataformes als alumnes per tal de presentar el seu treball d’argumentació té diferentes beneficis per al seu desenvolupament i autonomia. Per una banda, en utilitzar plataformes digitals, els estudiants tenen accés a una varietat d’eines i recursos que poden enriquir la seva presentació. Així mateix, poden utilitzar programes de presentació, disseny gràfic, vídeos, imatges i altres elements multimèida per fer els seus arguments més efectius i atractius. Tot això fa que desenvolupin les seves habilitats digitals i en utilitzar plataformes digitals, els estiudiants tenen l’oportunitat de desenvolupar-les. Aprenen a utilitzar aplicacions i programes específics, a treballar en diferents formats d’arxiu i a utilitzar eines de col.laboració en línia, tot oferint una flexibilitat a l’hora de lliurar el treball. I, potser, des del punt de vista pedagògic, trobo que el punt més positiu és la retroalimentació i colaboració, ja que en utilitzar plataformes digitals, els professors i companys poden donar feedback d’una forma més àgil i directa ja que els estudiants poden rebre els comentaris en temps real, fet que els fa millorar les seves habilitats d’argumentació i presentació. En aquest sentit, també esmentar l’accés autònom i  des de diferents formats per complimentar el treball, dotant de flexibilitat i comoditat a l’alumne per refer i reconstruir les seves argumentacions.