Categoria: General

M5_A1_REPTES COMUNICATIUS PER A FAMÍLIES VULNERABLES

Reptes comunicatius i accessibilitat digital En una taula de dues columnes i cinc fileres determineu i raoneu, com a mínim, dos dels reptes comunicatius que poden tenir les famílies…

General

M2A1_LOS TEXTOS ARGUMENTATIVOS EN 3º DE ESO

Disseny d’una activitat de realització de l’aula L’enunciat de l’activitat podria ser: “Debate digital: Convence con tus argumentos”. La competència específica a treballar seria la COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA (de…

General

M1A1 LA CONSCIÈNCIA DEL QUE FEM_segona tasca

Analitzeu i reflexioneu sobre els aspectes tècnics o metodològics concrets de la pròpia pràctica docent digital que considereu rellevants. Penseu quins aspectes són per a la vostra pròpia…

CDD-A2, General