Competència Digital Docent A1 _2023

Arriba el moment de reflexionar sobre la formació de Competència Digital Docent A1, gràcies a aquest curs he pogut ampliar el meu ventall de recursos i eines digital. Actualment, ens trobem en una societat on la tecnologia avança a gran velocitat, per aquesta raó, és important que com a docents siguem capaços de formar-nos per ampliar els nostres coneixements i poder crear espais rics d’ensenyament i aprenentatges als nostres alumnes.

Des del primer moment, em va cridar l’atenció la gran quantitat d’eines que tenim al nostre abast i que no som conscients. Sense dubte, remarco l’organització i la implicació per part del formador que ha estat molt positiva des del primer dia de la formació. En segon lloc, destacar les eines que m’emporto per a poder trasslar-les a l’aula amb els meus alumnes, com per exemple, el FLIP, el KWL una eina molt útil per activar coneixements, el KPSI, és una eina perquè l’alumnat sigui capaç d’adonar-se quins coneixements té sobre un tema i quant de capaç és de parlar sobre aquest tema, etc.

D’altra banda, també he ampliat els meus coneixements envers la CDDMRCDD i l’ECD, ja que són elements important que s’han de treballar i prendre consciència per a poder aplicar una bona pràctica docent.

M’agradaria remarcar una sessió, concretament la sessió 7, sobre l’educació inclusiva. S’ha de tenir present el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA), que és un conjunt de principis de disseny curricular que ens ajuden a avançar cap a un model obert que permeti la participació i l’aprenentatge a tothom.

Des del meu punt de vista, m’emporto una motxilla plena de recursos que sense dubte puc posar en pràctica a la meva aula, ja que no és el mateix treballar amb un paper i un bolígraf que mitjançant una tauleta digital o un ordinador, la motivació i la implicació canvia.

Competència Digital Docent A1 _2023