A Infantil hem estat treballant els mitjans de transport, llavors, he creat un sistema d’avaluació formatiu amb Google forms per tal de valorar la posada en pràctica de l’activitat.

Qüestionari activitat