Les següents tecnologies digitals s’utilitzen per informar i oferir retroacció i orientacions a l’alumnat i una per a les famílies.

Tecnologies digitals per a l’alumnat

  • Comentari escrit al treball fet per l’alumnat a través del document compartit del Drive.
  • Digitalitzem el dibuix del cap de setmana i li afegim un comentari de veu, amb Mote, amb l’explicació de l’alumne.
  • La mestra explica un conte sobre la mona, després els infants fan una llista  amb els ingredients que necessiten per fer-la i després l’acompanyen d’un vídeo. En aquest vídeo la mestra ensenya els ingredients, perquè ells puguin veure si han fet la llista  correctament o si els falta algun ingredient, i a continuació, els explica la recepta de la mona i com es du a terme. Aquest vídeo el podran veure a través del codi QR que hi ha a la llista.

Criteris didàctics, ètics i tècnics

  • Orientació a l’aprenentatge: La retroacció digital ha de centrar-se en l’aprenentatge dels alumnes, no només en l’avaluació. La retroacció ha de ser útil i significativa per ajudar els estudiants a millorar el seu aprenentatge.
  • Comunicació: S’ha de proporcionar una retroacció clara i comprensible, i establir canals de comunicació oberts per resoldre qualsevol dubte o preocupació que puguin tenir els alumnes.
  • Focus: L’entorn de treball no ha de contenir publicitat amb enllaços que portin a pàgines no desitjades.

 

Tecnologies digitals per a les famílies

  • Un PowerPoint amb imatges, vídeos i gravacions de veu per documentar les activitats fetes per l’alumnat durant tot el trimestre.

Criteris didàctics, ètics i tècnics

  • Retroacció constructiva: La retroacció ha de centrar-se en el reforç dels punts forts dels alumnes. Ha d’oferir suggeriments i consells específics per millorar el treball.
  • Privacitat: La retroacció ha de garantir la privacitat dels alumnes i la confidencialitat de la informació que es recull i es comparteix en el procés de retroacció.
  • Accessibilitat: Les tecnologies utilitzades per a la retroacció digital han de ser accessibles per a tots els alumnes, independentment de les seves capacitats o limitacions.