“Més enllà del Google o la Wikipèdia hi ha vida” és una frase que sovint cal recordar a l’alumnat.

Fins i tot, més enllà de la primera entrada que ens retorna una cerca literal com la que habitualment duen a terme encara Batxillerat.

En general, entre l’alumnat hi ha la percepció que els buscadors, com Google mateix, ja inclouen tota mena de recursos i informacions i també la tendència a dur a terme cerques literals. No tenen clar el concepte de font fiable ni les diferències entre font, buscador, motor de cerca, indexador o agregador, ni els mètodes que aquests fan servir per presentar-nos la informació. Alhora tampoc tenen estratègies de cerca massa desenvolupades ni solen haver treballat la cerca avançada i les potencialitats dels buscadors.

Tot açò sol cristal·litzar en accés a recursos limitats i bibliografies poc acurades, amb fonts poc fiables i poc diversificades.

Accedint directament a fonts, sovint primàries i més enllà del web, que d’altra manera els resultaven inabastables o quedaven colgades entre tones de palla. Fent servir operadors o llistes de conceptes per cerques sistemàtiques també amplien i diversifiquen el camp de cerca.

Una eina que sol obrir-los prou els ulls, sobretot quan arriben a Batxillerat i comencen a desenvolupar el seu Treball de recerca, és el Google Scholar. El qual, a més, els facilita el treball de cita a les bibliografies.

Biblioteca Google Scholar per etiqueta Covid19

En concret, a sota adjunte les tres referències de l’activitat 2 del mòdul 3 corresponents als resultats d’una cerca sobre Covid19 presentats segons la normativa APA, què he seleccionat com a mostra d’articles que pot fer servir una alumna de Batxillerat que està interessada a dur a terme un TREC sobre Malalties emergents i pandèmies:

  • Gentile, I., & Abenavoli, L. (2020). COVID-19: Perspectives on the Potential Novel Global Threat. Reviews on Recent Clinical Trials, 15(2), 1.
  • Guarner, J. (2020). Three Emerging Coronaviruses in Two Decades: The Story of SARS, MERS, and Now COVID-19. American journal of clinical pathology, 153(4), 420-421.
  • MacIntyre, C. R. (2020). Global spread of COVID-19 and pandemic potential. Global Biosecurity, 1(3).
  • Velavan, T. P., & Meyer, C. G. (2020). The COVID‐19 epidemic. Tropical Medicine & International Health.
Llibreria

Font: https://www.flickr.com/photos/gotovan/37529069756/