ASPECTES TÈCNICS O METODOLÒGICS DE LA PRÀCTICA DOCENT DIGITAL 

Les tecnologies digitals són part del nostre dia a dia, tant dins com fora del context educatiu. En aquest sentit, penso que és molt important com a docents formar-nos i avançar en aquesta mateixa direcció, per tal de promoure múltiples maneres d’aprendre, que tothom pugui accedir a l’aprenentatge, que tant els docents com l’alumnat en puguin fer un ús responsable, entre d’altres.

El Nou Currículum, per exemple, dintre de les competències transversals que ha d’assolir l’alumnat dins de l’educació bàsica, remarca la importància de la competència digital. Si em poso a reflexionar sobre els aspectes tècnics o metodològics de la pròpia pràctica docent digital destaco:

 

DOS PUNTS FORTS DE LA PRÒPIA PRÀCTICA DOCENT DIGITAL:

  • L’ ús responsable dels recursos digitals que utilitzo a l’aula, cercant i seleccionant aquells més adequats en cada cas. Així com, creo i elaboro continguts digitals en diferents formats (taules, imatges, vídeos…) mitjançant les eines digitals per tal de fomentar la comprensió, expressió, reflexió, etc. per tal d’arribar a tot l’alumnat.
  • Fomentar que l’alumnat faci ús responsable dels recursos i eines digitals. És a dir, fomentar l’autoreflexió i l’actitud crítica sobre els continguts que obtenen, ja que a internet es troba molta informació i és important que l’alumnat aprengui a discriminar allò que és adequat del que no ho és.

 

QUATRE POSSIBLES MILLORES QUE CONSIDEREU QUE PODEU ASSOLIR:

  • Generalment, sempre acostumo a utilitzar els mateixos recursos o eines digitals, ja que són aquells que em funcionen millor i els que estic habituada. Un punt a millorar podria estar el ampliar el ventall amb altres recursos o eines digitals noves.
  • Un altre aspecte a millorar podria ser fer més pràctica reflexiva sobre els recursos digitals que utilitzo a l’aula, per tal de prendre realment consciència de com arriba la informació a l’alumnat.
  • Relacionat amb les anteriors, un punt a millorar i que penso que sempre que es duu a terme és molt enriquidor, és el cercar més temps i espais per compartir experiències i coneixements digitals que com a docents utilitzem a les aules. Compartir aquelles eines o recursos que ens funcionen, i també aquells d’altres que no ens han funcionat tant bé, i poder reflexionar sobre el perquè.
  • Així com, en general, més formació al respecte. Penso que és fonamental seguir formant-nos, ja que vivim en un món molt canviant i que avança ràpidament. Per tant, un punt a millorar seria realitzar més formació.

 

Desprès de consultar la web de formació docent en cultura digital del Departament d’Educació, una formació que em resulta interessant i que podria realitzar per tal de millorar els diferents punts proposats anteriorment, ha estat el curs de: Creació de recursos educatius oberts amb eXeLearning (9000770529). Aquest curs té com a objectiu adquirir coneixements necessaris per a la creació i edició de material educatius a l’aula, és a dir, creació de materials per l’ús diari amb l’alumnat a les aules, tenint en compte el disseny universal per a l’aprenentatge (DUA). Així doncs, penso que m’ajudaria a conèixer recursos nous, noves eines i compartir amb companys/es del curs experiències entorn aquests recursos digitals.