Unitat didàctica: Millorem la convivència a l’aula de 2n de la ESO.

  1. DISSENY D’UNA ACTIVITAT DE REALITZACIÓ A L’AULA

Contextualització: Desprès de l’administració del Sociograma CESC a l’aula de 2n de la ESO, es detecta una manca de cohesió social i la necessitat de treballar la convivència entre l’alumnat. Així doncs, es dissenyen unes activitats per a poder realitzar al llarg de diferents sessions a l’aula de Tutoria amb l’alumnat.

Objectiu: Promoure la convivència positiva a l’aula, fomentant la comunicació assertiva, el respecte, l’empatia i la col·laboració entre l’alumnat.

Competències transversals: Amb la realització d’aquestes activitats s’afavoreix a l’assoliment de les següents competències transversals:

  • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre. Aquesta competència es relaciona amb l’autoregulació de l’aprenentatge, l’autoconeixement i l’autoestima, el benestar emocional, la col·laboració i el treball en equip.
  • Competència digital. Aquesta competència implica l’ús segur, saludable, sostenible, crític i responsable de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge en el treball i per a la participació en la societat.

Activitats:

  1. S’introdueix la importància de la convivència escolar i a l’aula.
  2. Es visualitzen 2 curts de la plataforma Youtube sobre aprendre a conviure i el treball col·laboratiu:

https://www.youtube.com/watch?v=badHUNl2HXU&list=PLZnJ9PAiOCLCQ6m0DMeHwQj1f07CCDon9

https://www.youtube.com/watch?v=m456HkYRvkQ

  1. En grups de 4 alumnes (treball col·laboratiu) es demana que facin una breu reflexió inicial sobre els curts, que podran presentar mitjançant un text escrit, vídeo, àudio, etc. (format flexible de presentació).
  2. Seguint amb els grups de 4 alumnes ja formats, es demana a l’alumnat que cerqui i pensi quins aspectes s’han de tenir en compte a l’hora de millorar la convivència a l’aula.
  3. Mitjançant un Power Point, Canva o Genially, els diferents grups hauran de fer 4 propostes de millora de la convivència a l’aula, que es presentaran i compartiran entre tota la classe. Així com afegir al final de la presentació una frase, paraula o el propi compromís per a fomentar aquesta millor (granet de sorra que cadascú pot aportar).

 

  1. DISSENY D’UNA ACTIVITAT DE REALITZACIÓ A CASA

Aquesta activitat és el seguiment de les activitats anteriors (activitats realitzades a l’aula). I conclou el conjunt d’activitats per a millorar la convivència a l’aula.

Activitat: Amb els grups de 4 formats amb els quals l’alumnat està treballant, es demana, per una banda, que realitzin un decàleg sobre la convivència a l’aula (mitjançant un Canva) i, d’altra banda, la posterior reflexió sobre aquells aspectes importants que s’han parlat al llarg de la videotrucada amb els companys/es (a través de Google meet).

Tant el decàleg com el document en PDF sobre la reflexió d’1 pàgina aprox. amb aquells aspectes rellevants que s’han comentat entre els companys/es, s’entregarà en el Moodle dins l’Aula de Tutoria, a l’apartat corresponent.

A més a més, en el Moodle l’alumnat hi trobarà una explicació detallada de l’activitat. Així com, diferents exemples de decàlegs perquè puguin consultar a l’hora de realitzar l’activitat. Com per exemple el següent:

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceipanabetancorestupinan/2023/03/31/decalogo-de-convivencia-en-nuestro-cole/

 

REFLEXIÓ

Quan dissenyem una activitat per realitzar amb l’alumnat a l’aula, com a avantatges tenim el fet d’estar els docents dins de l’aula. Participant de l’activitat, acompanyant a l’alumnat per tal de ajudar solventar aquells entrebancs o dubtes que pugui tenir, entre d’altres. També ens permet observar com es relaciona l’alumnat, és a dir, si saben treballar en equip o si pel contrari hem de treballar més la repartició de tasques i col·laboració entre ells/elles.

En canvi, quan dissenyem una activitat per realitzar a casa, sobretot quan emprem eines i recursos digitals, hem de tenir en compte també altres aspectes com no només que l’alumnat sàpiga o no realitzar l’activitat que es proposa. Sinó, per exemple, en l’activitat que plantejo jo prèviament, és important treballar primer a l’aula les diferents eines i recursos digitals que utilitzarem (és a dir, que l’alumnat sàpiga entrar al moodle i trobar l’activitat, crear documents en pdf, fer servir la Plataforma Canva, etc.). És a dir, que l’alumnat tingui les habilitats i coneixements per a poder dur les tasques que es proposen de manera autònoma, i això, s’ha de treballar prèviament a l’aula. Així com, facilitar recursos per a que puguin consultar a casa si tenen qualsevol dubte, etc.

Com a reflexió general, penso que les eines i els diferents recursos digitals són un gran suport per a l’aprenentatge, ja que possibiliten una mirada cap a l’educació inclusiva, i permeten múltiples maneres d’aprendre. Tot i així, cal tenir cura de que l’alumnat aprengui a fer-ne un ús responsable, segur i crític.