Categoria: CDD-A2

M6_A1_INCORPORAR UNA PRÀCTICA DINS D’UNA SITUACIÓ D’E-A

INCORPORAR UNA PRÀCTICA DINS D’UNA SITUACIÓ D’E-A   Quina situació d’ensenyament-aprenentatge heu seleccionat de la vostra programació? Contextualitzeu-la. Aquesta situació d’aprenentatge fa referència a l’alumnat de 1r de…

CDD-A2

M5_A1_REPTES COMUNICATIUS I ACCESSIBILITAT DIGITAL

REPTES COMUNICATIUS I ACCESSIBILITAT DIGITAL Facilitar l’accés de tot l’alumnat i les famílies als entorns digitals és un dret que tothom hauria de tenir. Per tal del superar…

CDD-A2

M4_A2_TECNOLOGIES DIGITALS PER LA RETROACCIÓ

Tecnologies digitals per informar i oferir retroacció i orientacions a l’alumnat sobre el procés d’aprenentatge:  Creació d’una Carpeta d’Aprenentatge a través del Google Docs: és un instrument d’avaluació…

CDD-A2

M4_A1_SISTEMA D’AVALUACIÓ

SISTEMA D’AVALUACIÓ SOBRE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR A continuació, presento el disseny d’un sistema d’avaluació incorporant les tecnologies digitals per avaluar l’activitat 1 del Mòdul 2 sobre la convivència…

CDD-A2

M2A1_DISSENY DE DUES ACTIVITATS EMPRANT EINES DIGITALS

Unitat didàctica: Millorem la convivència a l’aula de 2n de la ESO. DISSENY D’UNA ACTIVITAT DE REALITZACIÓ A L’AULA Contextualització: Desprès de l’administració del Sociograma CESC a l’aula…

CDD-A2

M1A1_Aspectes tècnics o metodològics de la pràctica docent digital_segona tasca)

ASPECTES TÈCNICS O METODOLÒGICS DE LA PRÀCTICA DOCENT DIGITAL  Les tecnologies digitals són part del nostre dia a dia, tant dins com fora del context educatiu. En aquest…

CDD-A2