INCORPORAR UNA PRÀCTICA DINS D’UNA SITUACIÓ D’E-A

 

 1. Quina situació d’ensenyament-aprenentatge heu seleccionat de la vostra programació? Contextualitzeu-la.

Aquesta situació d’aprenentatge fa referència a l’alumnat de 1r de la ESO de l’institut, que està treballant a la tutoria la convivència al centre i a l’aula. Aprofitant el dia de la pau i la no violència (30 de gener) es duu a terme la següent proposta.

Activitat en grups de 4, treball cooperatiu:

 • En format infografia (Canva), cada grup fa 4 propostes que contribueixin a assolir la pau en el món, en general, o en l’entorn més proper (escola, carrer, xarxes socials…). La infografia permet representar la informació de manera simplificada, combinant imatges, gràfics, descripcions, etc.
 • Desprès cada grup, farà un vídeo sobre 1 de les quatre propostes que hagin escollit, on poden sortir ells representant alguna cosa de la proposta o fent una explicació, combinant imatges, etc. Que posteriorment penjaran a Youtube, al canal privat de cada grup, per tal que es pugui compartir i visualitzar amb la resta de l’alumnat de l’aula.

 

 1. Quina competència digital (o, si és el cas, quines competències digitals) de l’alumnat treballareu?

La competència digital que es treballarà és la Creació de continguts digitals. L’alumnat disposa d’un ampli ventall d’eines per a poder crear i expressar continguts, des de programes d’edició de vídeos a webs o infografies amb informació rellevant. És important que l’alumnat en sàpiga fer un ús adient d’aquestes eines, que són molt útils dins i fora l’entorn educatiu, ja que permeten ressaltar les idees importants, imatges significatives, etc.

 

 1. Quins coneixements, habilitats o actituds sobre la competència digital de l’alumnat que heu triat entren en joc?

Coneixements: saber com funciona l’aplicació que s’està fent servir. En aquest cas, Canva (per la infografia) o Youtube (pel vídeo). També la gestió de la privacitat.

Habilitats: Seleccionar la informació rellevant que es vol comunicar / transmetre.

Actitud: Respectar les intervencions dels altres companys i companyes. Espai de comunicació amb diferents objectius i formats. Adequació del missatge segons el canal i a qui va dirigit.

 

 1. Quin nivell d’aplicació requereix la pràctica?:
 • La importància de conèixer com funcionen les eines digitals que utilitzarem.
 • La posada en pràctica de seleccionar la informació rellevant que volem posar en cada cas.
 • Analitzar de forma crítica i responsable la selecció dels continguts i de la informació.
 • Treballar en equip i de manera cooperativa. Així com, reflexionar i comentar les propostes dels diferents companys i companyes.

 

 1. Quins requisits tècnics seran necessaris? Cal una selecció d’eines o aplicacions per a realitzar la pràctica? Quins coneixements tècnics sobre gestió de continguts i configuració d’eines cal tenir i/o desenvolupar per aquesta proposta didàctica?

Per dur a terme les següents activitats serà necessari els ordinadors portàtils, internet, i també els projectors per a la posada en comú dels vídeos al grup classe.

Les eines o aplicacions digitals utilitzades han estat el Canva per la infografia, i el Youtube pels vídeos.

Com a coneixements per a poder desenvolupar la proposta didàctica seria el coneixement de les diferents eines digitals, és a dir, saber pujar un vídeo o imatges, editar-lo, saber utilitzar el canva (plantilles, textos, imatges…).