Tota aquesta formació gira entorn dels ODS i dels ABP, però també de les TIC. He après molt sobre com usar les TIC, com implantar-les en el meu dia a dia a l’aula i com fer que ens ajudin al fet que els aprenentatges siguin reals i per a tothom. De totes maneres, hem de tenir clar que l’ús d’aquestes eines sempre va lligada a perills i a la necessitat de tenir una bona formació en el camp de la higiene digital.

És per aquest motiu que la reflexió d’aquest últim àmbit la vull basar en l’activitat 6.2: Posant en pràctica aspectes de la higiene digital, ja que considero imprescindible, que tota la comunitat educativa (pares, educadors i alumnes) coneguem quins són els perills i els desavantatges que poden tenir aquest tipus d’eines. 

Des de fa temps, a la meva aula, intento treballar aquest aspecte, i és per això, que aquesta tasca l’he besat en una activitat que ja porto a terme a l’aula i que va dirigida a reflexionar sobre la seguretat d’algunes contrasenyes que podem utilitzar en el nostre dia a dia. 

De totes maneres, l’àmbit 6 del curs, m’ha servit per pensar i en un futur dissenyar noves activitats on treballi altres aspectes d’higiene personal que no havia contemplat fins ara, com poden ser tots aquells relacionats amb la salut digital i no centrar-me només, en seguretat cibernètica com havia fet fins ara. Aquesta reflexió, també em servirà en el treball de síntesi de 1r i 2n d’ESO (centrat en els ODS), ja que en un principi estava pensat que tingués una durada d’una setmana, on la majoria d’hores es passarien davant de l’ordinador. Crec que, si en centrem en la salut digital, serà necessari buscar alternatives i hores de treball que no impliquin l’ús directe de les TIC. 

 

Xantal Lloveras