S’ha alçat el teló d’un nou escenari educatiu!! Potser sóc massa agosarat utilitzant aquesta expressió, però em fa la sensació que el Projecte Escolanova21 (http://www.escolanova21.cat) ha arribat per a quedar-se i canviar les practiques educatives i l’organització dels centres. I per extensió, el sistema educatiu.

Hem passat un període de temps (d’una certa sequera de propostes) on un podia assistir a jornades, conferències, xerrades, …, en les que es mostraven experiències centrades en un canvi de metodologia, però que molt sovint estaven limitades a una aula o a un professor en concret, i més darrerament hem conegut d’algun centre que de forma integral ha iniciat processos de transformació metodològica. Aquests professors i centres innovadors han tirat endavant aquestes pràctiques prenent decisions arriscades i fent de funambulistes sobre el fil del marc legal educatiu. Cal reconèixer la seva valentia i la seva força per a impulsar el canvi portes endins, amb els seus propis mitjans i havent-se dautoformar la majoria de vegades.

I de sobte sorgeix el Projecte escolanova21, impulsat per la Fundació Bofill, UNESCO.cat, eduCaixa i la UOC, amb el vist-i-plau del Departament d’Ensenyament. El projecte té el mèrit d’ajuntar tots aquests agents innovadors per tal de construir una xarxa de centres de referència en metodologies actives i fer de taca d’oli a tot el sistema. L’objectiu és fer el camí més fàcil als centres que vulguin emprendre la revolució metodològica, tantes vegades escoltada i explicada en incomptables xerrades, lectures, experiències,… No crec que els faltin centres que de forma voluntària (i amb molta il·lusió) es vulguin sumar a la iniciativa, ans al contrari. Els docents sabem que cal actualitzar el sistema i les metodologies emprades, tenim evidències, moltes, que ens assenyalen el camí a seguir, i ara tenim al davant un projecte engrescador bastit amb una xarxa de centres avançats per ensenyar i guiar a aquells que els vulguin seguir.

Més que un bri d’aire fresc em fa la sensació que és un huracà. O com ells mateixos diuen, un primer front d’ona per a impulsar el canvi. Ara cal esperar a veure quina és la resposta dels centres i començar a teixir la xarxa en els seus estadis inicials. Sortirà bé!! Sabeu per què? Perquè ja tenim centres que ho han fet, i qui tingui el convenciment suficient per tirar-ho endavant, ara, disposarà d’un sistema ben organitzat que l’ajudarà a fer-ho!!