Els ChromeBooks són ordinadors amb el sistema operatiu Google Chrome OS. En aquests dispositius només es poden utilitzar les Apps de Google (GMail, Google Calendar, Drive, Sites, …) i també aquelles extensions que tenen acords de col·laboració amb Google. Aquest ecosistema Google, a més, s’ofereix de forma gratuïta a les organitzacions educatives.

Si a les possibilitats de treball que ofereix la Suite de Google li afegim la facilitat de gestió i control dels usuaris de l’organització educativa (o centre educatiu), és fàcil preveure que el sistema té el camp abonat per a crèixer amb força. I això és el que ha passat en pocs mesos.

El juny passat, 2017, a Terres de l’Ebre es va fer una presentació d’un petit pilotatge que s’iniciava amb  l’ús dels ChromeBooks a tres o quatre centres de Catalunya. El juny de 2018, però, ja s’ha realitzat una jornada específica a Catalunya Central, oberta a tota la comunitat educativa. Ha estat tot un èxit de participació i assistència, amb presentacions d’experiències força interessants.

A continuació es recullen les referències més actuals sobre l’ús educatiu dels ChromeBooks:

Per tal de recuperar algunes imatges i fils de conversa de la jornada de Catalunya Central, es pot seguir el hashtag de Twitter #gsuitecce (https://twitter.com/hashtag/gsuitecce). A sota, un parell d’imatges d’una jornada que vam realitzar a Terres de l’Ebre el juny de 2017, on  es van presentar, tant a centres de primària com de secundària, les primeres impressions del pilotatge en ChromeBooks que en aquell moment estava portant a terme l’INS Blanca d’Anjou, de El Perelló.

De llavors ençà, el nombre de centres que aquest curs vinent, a Terres de l’Ebre, farà ús de CrhomeBooks, també ha crescut de forma notable.