Un dels aspectes a tenir molt presents a l’hora d’encarar les proves de les PAU (selectivitat), en l’àmbit científic o tecnològic, són els models de calculadora que estan permesos utilitzar. És important estar-ne al cas, sobretot quan s’ha d’aconsellar als futurs estudiants. Seria una mala passada recomanar un aparell que poden utilitzar com a mínim durant dos cursos i, en arribar a les PAU, adonarse’n que no està permés.

Mirant les orientacions que hi ha al web de les PAU he trobat una informació molt poc precisa:

  • Pots portar calculadora però no s’autoritzarà l’ús d’aquelles que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la. (Font)
  • Com que moltes calculadores dibuixen gràfiques de funcions hauràs d’explicar els raonaments, com per exemple, la funció és creixent en cert interval ja que la seva derivada és positiva. Una gràfica d’una funció, encara que sigui correcta, no té cap valor si no està raonada.  (Font)

D’aquí que he preguntat a la xarxa i he fet un poc més de recerca al respecte. Hi ha alguna pagina on es poden trobar referencies dels models que sí que están permesos, però acostumen a ser informacions de fora de Catalunya (orientacions de la UaH), o centrades en una marca determinada (Calculadora para la nueva selectividad –  Casio).

Entre una cosa i l’altra, i amb l’ajut de Twitter, he pogut esbrinar que el model Casio Fx-570 SPXII, sí que és vàlid per a les proves de les PAU. Així que l’esforç de cerca ha valgut la pena. Estaría bé, però, poder disposar d’un llistat (el més ampli possible) amb els models que són permesos i els prohibits.

Articles complementaris publicats a la xarxa amb posterioritat a aquest: