Durant el curs 2018-2019 participo del nou grup de treball Equip de didàctica de ciències STEM, de l’ICE de la URV.