guia_visualització_dades

Disponible a l’adreça:  http://atenciociutadana.gencat.cat/web/.content/manuals/guia-visualitzacio-dades.pdf