A final de desembre de 2018 s’ha produït una notícia molt important dins el món educatiu. El Departament d’Educació (amb el nom recent estrenat no fa ni una setmana) passarà a assumir com a propi el projecte Escola Nova 21 amb l’objectiu que arribi a universalitzar-se a tot el sistema.

L’objectiu és que tots els centre educatius inicien camins d’innovació, adaptats a les característiques de cada centre educatiu, amb la finalitat de millorar. ¨No es pot parlar d’innovació si no hi ha millora¨, es resalta com a idea de sortida. Tothom haurà de trobar els seus propis camins i dinàmiques.

Com a objectiu, obrir un període de canvi profund, que a deu anys vista, modifiqui profundament el sistema educatiu tal i com el coneixem actualment, adaptant-lo a les necessitats de la societat del segle XXI i amb sintonia i a l’empara dels avenços que ens aporten les ciències de l’aprenentatge.

A continuació es recullen alguns enllaços que es fan ressó de la notícia: