Recull temàtic de quatre articles dedicats a l’autonomia dels centres educatius, publicats pel Diari de l’educació i escrits per Joan Domènech.

L’autonomia dels centres educatius: un debat actual i necessari [1/4]

L’autonomia dels centres educatius: Autonomia sí, però en condicions [2/4]

L’autonomia dels centres educatius: la formació dels equips docents a l’escola pública [3/4]

L’autonomia dels centres educatius: la formació dels equips docents a l’escola pública [4/4]