L’eina d’avaluació que proposo és una Kahoot que ens servirà tant per fer  l’avaluació diagnòstica com la sumativa. 

Primer que tot per fer una avaluació inicial realitzaria un qüestionari als alumnes a través de Kahoot per preguntar sobre els sabers que sorgiran a la situació d’aprenentatge i per situar als alumnes sobre els continguts que es donaran. Aquest primer Kahoot no té un valor avaluatiu però ajudarà al professor/a a identificar els coneixements previs de l’alumne i connectar-los amb els nous aprenentatges.

L’últim dia que es treballa aquesta situació d’aprenentatge es tornarà a passar aquest Kahoot per fer una avaluació Sumativa i d’aquesta manera resumir amb una qualificació el procés d’aprenentatge per part dels nostre alumnes i a més fer-los prendre consciència del seu progrés.

Enllaç Kahoot

https://kahoot.it/challenge/04832851?challenge-id=b5985035-b217-457e-a5e8-a6caa2cf433d_1674415610248

Pin game: 04832851