TASCA 1.

La llar d’infants on treballo com a tutora de P2  utilitza diferents eines i sistemas de comunicació digital, entre d’altres les xarxes socials, el correu electrònic corporatiu i el Google Drive.

Per fer el treball col·laboratiu amb l’equip directiu, coordinació pedagògica i equips docents treballem amb el Google Drive, sempre revisant els permisos i els materials que es comparteixin i amb qui i seguint la llei de protecció de dades. A les comunicacions s’evita l’ús sexista del llenguatge i les famílies signen a l’inici de curs l’autorització o no dels drets d’imatge dels/les alumnes.

TASCA 2, 3 I 4.

La comunicació amb l’alumnat és complicat, ja que parlem de l’etapa d’Educació Infantil (llar d’infants) 0-3 anys.

La comunicació amb les famílies, a través de l’applicació Bynapp, és una de les vies de comunicació  de les que disposem amb les famílies. Ens podem comunicar amb una família en concret o bé en general, les families a més també ens poden comunicar qualsevol inquietud per l’aplicatiu. 

 

 

Referent a les mesures de protecció de dades,  utilitzant l’aplicació que la llar fa servir per a fer enviaments massius a les famílies, Bynapp. Aquestes, han firmat un consentiment per tal que se’ls puguin enviar missatges, i per tant formen part de la base de dades que gestiona la direcció del centre. Les mestres, no tenim més dades que els noms i cognoms de les famílies.

A més, pel que fa al benestar digital de les famílies i del docent, procuro no enviar mai missatges a partir d’una certa hora com tampoc respondre.

Pel que fa a les estratègies de col·laboració, al meu centre treballem amb codocències i, per tant, l’aplicatiu ens permet que els docents poguem constar com a professors titulars i tinguem els mateixos permisos per a crear, editar o avaluar tasques. Tots els docents disposem accés a l’aplicació.

La comunicació amb els docents, a través del correu electrònic corporatiu, compartint amb permís d’edició una carpeta del Google Drive per treballar de manera coordinada i col·laborativa. D’aquesta manera es facilita i agilitza la gestió i l’elaboració de diferents tasques. La qual cosa compleix amb les estratègies de col·laboració vinculades a processos de coordinació i/o participació interna del centre, ja que es fa servir el correu com a eina per portar a terme comunicacions formals amb companys/es.

En redactar el mail s’ha tingut en comptes una redacció més formal, concisa i breu per facilitar la comunicació. Com a mesura de protecció de dades, s’han esborrat les dades personals del mail (adreça, nom,…).

A continuació afegeixo captura del correu enviat: 

Les estratègies col·laboratives, tots els docents del centre disposem del correu xtec que ens proporciona el departament, i també d’un correu corporatiu de centre que ens permet comunicar-nos i interactuar.