ACTIVIAT DIDÀCTICA
UNITAT DIDÀCTICA
: Treballem el vocabulari de la primavera i la pasqua.
La present activitat és un Genially enfocat per a treballar el contingut de la primavera aprofitant la festivitat de la Pasqua.
– Etapa educativa: Educació Infantil (P4)
– Temporització: 5 Sessions
– Agrupament: En parelles (amb una tauleta digital)
– Enunciat de la proposta: Avui treballarem paraules de la primavera i la pasqua d’una forma MOLT especial, ho farem amb les tauletes digitals.
– Síntesi de la proposta: La idea és fer una primera sessió on es presenta una activitat inicial per conèixer el vocabulari, seguidament, ens endinsem en el Genially, on per parelles treballarem les diferents propostes. En primer lloc, un memory, en segon lloc, un puzle i, en tercer lloc, jugarem al Lince. Per acabar, farem una avaluació de l’aprenentatge mitjançant la metacognició i prenent consciència dels aprenentatges obtinguts.

Organització de les sessions:

Objectius:

  • Iniciar-se en l’ús de les TAC
  • Potenciar l’autonomia
  • Compartir i dialogar.
  • Traslladar els jocs de taula a un joc digital.
  • Potenciar el treball en equip amb els seus iguals
  • Conèixer vocabulari de la tardor i de la pasqua.

Pel que fa a les competències, treballarem la competència digital i la competència personal, social i d’aprendre a aprendre.

Recurs digital: El recurs digital que he decidit utilitzar és el Genially.

EASTER GAMES (genial.ly)

Tenint en compte la Taxonomia de Bloom, en aquesta proposta, treballem: recordar, ja que ha d’haver el coneixement de conceptes basics com és el vocabulari de la primavera i la Pasqua, comprendre, han de construir significat a partir dels materials i aplicar, perquè fan us de la informació en situacions noves, hi ha un treball de col·laboració i han de resoldre el repte que se’ls hi presenta al genially. Per tant, recordar i aplicar.

En relació al DUA, es té en compte en relació a les pautes de compromís: Proporcionar opcions per captar interès: optimitzar la rellevància, el valor i l’autenticitat. Proporcionar opcions per mantenir l’esforç i la persistència: ressaltar la rellevància de les metes i els objectius, fomentar la col·laboració i la comunitat. Proporcionar opcions per a l’autoregulació: promoure expectatives i creences que optimitzin la motivació, desenvolupar l’autoavaluació i la reflexió.

En relació a les pautes de representació: activar els coneixements previs, destacar patrons, característiques fonamentals, idees principals i relacions entre elles

Finalment, de les pautes d’acció i expressió: proporcionar múltiples mitjans físics d’acció: oferir diferents possibilitats per a interactuar amb els materials.

Evidències:

 

 

 

 

 

 

REFLEXIONS FINALS:
– Les tecnologies digitals emprades afavoreixen l’assoliment dels objectius d’aprenentatge per part de l’alumnat?
En aquest cas en concret, el fet d’utilitzar una eina com el genially sí que afavoreix l’assoliment dels objectius, ja que és un recurs que els crida l’atenció i fa que, sense adonar-se’n, estiguin més atents a les tasques, ja que gràcies a la interacció els hi crea motivació.
– En cas que no, quins altres recursos es poden utilitzar en substitució d’aquests?
En aquest cas, penso que qualsevol recurs que tingui relació amb la realitat augmentada, en definitiva, és traspassar un joc de taula a la realitat augmentada.
– Són realment necessaris els recursos digitals per aquesta programació?
Des del meu punt de vista, no són imprescindibles, però sí que ens ajuden a aconseguir certs objectius i aporten un gran ventall d’avantatges.
– T’han sorgit problemes quan hi has integrat les tecnologies digitals?
No m’han sorgit problemes, tot i que m’he adonat que hi ha infants que ho tenen molt integrat en el seu dia a dia i que els hi és molt fàcil treballar amb els recursos digitals, en canvi, he observat que hi ha d’altres que tenen una gran dificultat pel poc ús.
– En cas que sí, com has afrontat l’imprevist? En cas que no, quin problema creus que et podria haver sorgit i com el podries haver resolt?
Com he comentat anteriorment, la diferenciació del nivell, per tant, com a docent per resoldre aquest problema sempre projecto la tasca i si hi ha dubtes, faig una demostració pràctica de com ho han de fer. També, els alumnes que tenen més domini ajuden/expliquen als que no saben com fer alguna acció concreta com ho han de fer (no els hi poden fer, només explicar). Durant la classe, vaig fent atencions individualitzades per poder resoldre els dubtes puntuals de cada alumne, tot i que, és una activitat en parelles, per tant, hi ha un treball de col·laboració.