Canal educatiu de YouTube

Anglo-Link: https://www.youtube.com/user/MinooAngloLink/featured

L’objectiu del canal Anglo-Link és ajudar-te a practicar les habilitats Speaking i Listening en Inglés. Els vídeos estan organitzats en tres nivells: Pre-*Intermediate, Intermediate i Advanced. Dins de cada nivell trobaràs vídeos sobre gramàtica, vocabulari, pronunciació, etc.

Per tant, un canal per aprendre, millorar i dominar la llengua anglesa, així com ajudara  crear confiança quan es parla i s’escola  en anglès. S’afegeix regularment noves lliçons d’anglès.

Aquest canal hi podem trobar una gran varietat de vídeos per adquirir aprenentatges relacionats amb la llengua anglesa. Com per exemple, la comparació del present simple vs continuous ovocabulari.

Des del meu punt de vista, considero queés un canal molt útil per a la tasca docent, ja que les explicacions són clares i entenedores, acompanyat d’exemples.

Com veieu a la imatge hi ha una gran quantitat de vídeos segons els continguts que vulguis treballar.