La intel·ligència artificial està dedicada a la construcció de programes i els conceptes relacionats amb aquesta disciplina, a nivell introductori, són els que es visualitzen en aquest matpa conceptual: