Etiqueta: CDD

L’actic avançat

ACTIC Avançat

Fonts informació

La docència en línia en col·laboració – Recursos i Materials –

Form@tic – Recursos d’aprenentatge i Materials

Fonts informació, Form@tic

La docència en línia: de la teoria a la pràctica

Form@tic – La docència en línia: de la teoria a la pràctica

Fonts informació, Form@tic

Orientacions sobre els debats virtuals

Form@tic – Orientacions sobre els debats virtuals

Fonts informació, Form@tic

Competència digital metodològica

Dimensió Descripció Disseny, planificació i implementació didàctica Capacitat de selecció, ús i avaluació de tecnologies digitals de suport en la definició i execució del procés d’ensenyament-aprenentatge, dins i…

Fonts informació, Pendents

L’ACTIC mitjà

L’ACTIC, l’“acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”, és la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i…

Fonts informació

Competència digital instrumental

A Catalunya, la competència digital per a la ciutadania en general està definida en els continguts de les competències ACTIC (Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual…

Fonts informació

Què és la competència digital docent?

La competència digital docent (CDD) és la capacitat que els professors tenen de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per…

Fonts informació