K2-Disseny espai d’aprenentatge

Kit d’eines d’aules pel futur. Kit 2: Dissenyar l’aula del futur

AxF

K1-Anàlisi d’interessats i tendències

Kit d’eines d’aules pel futur. Kit 1 : Identificar les parts interessades i les tendències

AxF

Segell Centre Aula del Futur

Què es necessita per sol·licitar el segell d’Aula pel Futur? Quan el podríem tramitar?

AxF

La recerca educativa

Comparativa entre les reflexions de Marta Ferrero, les 5 preguntes de Dylan Wiliam i el cartell del FECYTedu

AxF

Reflexions AxF

Les meves reflexions, les reflexions dels altres i les meves reflexions temps després de les zones d’aprenentatge, escenaris i situacions

AxF

Les Aules pel Futur (AxF)

Què és l’Aula pel Futur? Com s’implementaria el projecte amb un centre a partir del Kit d’eines?

AxF

L’accessibilitat digital

L’accessibilitat universal és la característica que presenten els entorns i altres contextos, per tal de garantir a tota la ciutadania el seu accés, utilització, comprensió i gaudi de la…

CDDA

Tecnologies digitals per a l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge

Tècniques, mitjans i instruments d’avaluació Resposta simultània: GoogleForms Socartive, kahoot, quizziz Class-mon Crear i utilitzar rúbriques For all rubrics coRubric Canva Crear vídeo qüestionaris edpuzzle pear deck loom…

CDDA

Experimentant amb eXeLearning

eXeLearning és una aplicació per la creació de REDO (Recursos Educatius Digitals Oberts).  Permet crear una seqüència de contingut digital i mitjançant l’estàndar SCORM (Sistema que permet mediar…

CDDA, General

Catalogació de continguts educatius

Les metadades poden servir per localitzar més facilment recursos educatius, per això caldria utilitzar bases de dades i registrar camps com: El títol. Qui és l’autor/ra o autors/res…

CDDA, General