Etiqueta: CDDA

Tecnologies digitals per a l’avaluació dels processos d’ensenyament i aprenentatge

Tècniques, mitjans i instruments d’avaluació Resposta simultània: GoogleForms Socartive, kahoot, quizziz Class-mon Crear i utilitzar rúbriques For all rubrics coRubric Canva Crear vídeo qüestionaris edpuzzle pear deck loom…

CDDA

Experimentant amb eXeLearning

eXeLearning és una aplicació per la creació de REDO (Recursos Educatius Digitals Oberts).  Permet crear una seqüència de contingut digital i mitjançant l’estàndar SCORM (Sistema que permet mediar…

CDDA, General

Catalogació de continguts educatius

Les metadades poden servir per localitzar més facilment recursos educatius, per això caldria utilitzar bases de dades i registrar camps com: El títol. Qui és l’autor/ra o autors/res…

CDDA, General

El desenvolupament professional digital continu (DPC)

L’anàlisi i avaluació de la pràctica docent constitueix un pilar fonamental del compromís professional dels docents. Fruit d’aquest procés d’anàlisi, en derivaran necessitats formatives per donar resposta a aquells…

General

La Pràctica Reflexiva

Què és la pràctica reflexiva? Marc de referència de la competència digital docent (1.3 Pràctica Reflexiva) Avantatges de la pràctica reflexiva Riscos i inconvenients de la pràctica reflexiva…

General

Disseny Universal per l’Aprenentatge (DUA)

El DUA és un model que facilita el marc de referència per a la creació de contextos d’aprenentatge en els quals es proporcionen múltiples maneres de presentar la informació, múltiples maneres d’acció i representació i múltiples maneres de comprometre’s.

CDDA

Quines són les fonts d’informació del Departament?

Les fonts d’informació del Departament són: xtec, edu365, nodes, zonaclic, xtecblocs, sinapsi, toolbox, arc, alexandria, merli, xarxa docent eduCAT2.0 i els tallers oberts

CDDA, Fonts informació

Què em falta per tenir la CDDA?

Segons el document de la Competència digital docent del professorat publicat per la Generalitat de Catalunya, quins són els indicadors propis de la competència digital docent avançada que tinc assolits? Descriptor Indicador…

CDDA

Què és la competència digital docent?

La competència digital docent (CDD) és la capacitat que els professors tenen de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les tecnologies per…

Fonts informació