NORMATIVA DE CONSULTA

Continguts relacionats amb el perfil d’informadors i orientadors

Recull de les informacions més adients per organitzar el paquet d’informació per donar compliment al Reial Decret 1224/2009, Capítol III, article 8 en els seus apartats 1 i 2.

 1.  Web del Departament d’Empresa i Ocupació – SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya  Certificats de Professionalitat
  1. https://serveiocupacio.gencat.cat/ca/millorar-el-perfil/certificats-de-professionalitat
 2. Web del Departament d’Ensenyament: Acredita’t
  1. http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/acreditat
  2. http://acreditat.gencat.cat/ca/
 3. Institut Català de les Qualificacions Professionals
  1. Esquemes de cada etapa
   1. INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ
   2. ASSESSORAMENT
   3. AVALUACIÓ
   4. ACREDITACIÓ I REGISTRE
  2. Xarxa de punts d’informació orientació: http://srvcnpbs.xtec.cat/icqp/acreditacio/xarxa_punts.php
  3. Enllaç amb la BBDDS de Qualificacions
  4. Documents i descàrregues
 4. Web de l’INCUAL (Instituto Nacional de las Cualificaciones):
  1. Catàleg Nacional de Qualificacions
  2. Preguntes freqüents
 5. Web de MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) – TodoFP
  1. Fulletó informatiu Acreditació de competències professionals
  2. Espai per a orientadors, assessors i avaluadors.