Portada de l’Soptmotion feta amb PicCollage

Com a projecte final del curs CDDA he acabat de polir alguns serrells del projecte que ja tenia mig embastat per fer servir amb dispositius mòbils Stop Motion: D’aminoàcid d’un bistec  fins a l’infinit i més enllà…

L’objectiu general del projecte és fer servir els dispositius digitals (mòbils i ordinador de l’aula), amb alumnat de 3r d’ESO en grups cooperatius de 3-4 persones, per crear una imatge seqüencial i coherent del la funció de nutrició i l’ús de matèria al nostre organisme.

Hauran d’encarregar-se de la planificació i cerca d’informació, així com de l’organització i creació mitjançant el desenvolupament d’un guió que hauran de dissenyar i dur a la pràctica via un producte final, fent servir diverses eines digitals i programes d’imatge, consistent en la producció d’una Stopmotion.

La idea és treballar diverses aplicacions, amb les quals l’alumnat podrà treballar tant a l’aula com a classe: correu electrònic, documents de text compartits, programes d’edició i generació d’audio-visuals, generadors de codis QR i altres serveis i Apps específiques com el Flipboard, Pic-Collage o Magisto

Finalment, a través d’una seqüència d’activitats que els portarà a elaborar un seguit de guions i l’storyboard, acabaran gravant, editant i post produint la stop-motion. A més a més de lliurar un producte complet i compartir-lo en una carpeta amb la resta del grup, l’han de presentar públicament elaborant un codi QR amb l’enllaç a l’arxiu, penjant-lo a Youtube i fent un tràiler amb Magisto, per tal que la resta d’alumnat hi puga accedir per avaluar-lo i coavaluar-lo fent servir un seguit de rúbriques.

Un exemple ràpid i poc polit de com podria quedar és aquesta mostra feta durant el confinament per al mòdul 4 del curs i la seua promo corresponent…