Font: Imatge de Gerd Altmann a Pixabay

En quatre línies plantegem una valoració del curs CDDA – Competència digital docent avançat 1920  i del projecte derivat que esteu llegint

El meu objectiu al triar el curs era, sobretot, testejar quina és la competència digital avançada que es considera que hem d’assolir avui en dia el professorat i comparar-la amb les meua pràctica. També, òbviament, actualitzar recursos i reflexions.

Font: Imatge de bennimmo a Pixabay

Tot travessant mars i oceans que tractaven la seguretat i la protecció de dades, la reflexió sobre la pròpia competència digital i la seua necessitat, les fonts de formació i d’informació, el disseny d’activitats inclusives, gamificació i molta reflexió hem arribar a port. Però ha estat per adonar-nos que el port no és sinó un recer momentani i que el viatge continua i la mar és encara més àmplia. I amb el Sol al davant i gust de la sal a la boca, encara són majors les ganes de navegar-hi.

Font: http://www.aulaprimaria.es/media/img/competencia_digital.png

Partint dels preconceptes i de les discussió del que representa la competència digital en la societat i la pràctica docent. Continuant amb la diversificació de recursos i la importància de les fonts d’informació i les estratègies de cerca. El plat fort del dinar ha estat, però, el mòdul 4 on vam treballar i reflexionar sobre metodologies i pràctiques inclusives, coneixent compartit i Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA). I partint d’aquesta recepta és d’on hauré de condimentar els propers plats jugant amb els ingredients locals i de temporada que tant joc donen Com vaig voler exemplificar acabant de polir el projecte a partir d’una recepta mig testejada.

I, més enllà de qüestions tècniques de com implementar-ho al centre i al dia a dia i com polir la pròpia pràctica, crec que els objectius s’han assolit amb èxit. Tot i que una mica agitats els darrers mòduls per les derivades del confinament què, de fet, encara han fet més paleses les necessitats de la competència digital de tothom…

El projecte, en sí mateix, ja havia començat a caminar fa uns quants cursos i, poc a poc, va agafant forma ja que es tracta d’una eina estable que ens i els permet visualitzar el recorregut i la feina global que es va duent a terme al llarg de tot un procés d’aprenentatge. Es a dir, de tota la vida…

A banda, cal destacar d’altres aportacions que venen amb el curs també, com la sempre necessària reflexió sobre la pròpia pràctica o la descoberta i l’exercici de nous recursos i eines per al treball cooperatiu. Tant a nivell de professorat com de l’alumnat.

Per tant, la valoració global és més que positiva.

Finalment agrair, com no, els comentaris i qüestionaments de la resta de companys/es de curs i, específicament, de la Maira que ha sabut tirar-nos del dogal sense ofegar-nos.

Salutacions i fins la propera…

Font: http://www.acte.cat/wp/wp-content/uploads/2016/08/tB9A_vujQH-lokvNhAQa4jl72eJkfbmt4t8yenImKBVvK0kTmF0xjctABnaLJIm9.jpg