SISTEMA D’AVALUACIÓ SOBRE LA CONVIVÈNCIA ESCOLAR

A continuació, presento el disseny d’un sistema d’avaluació incorporant les tecnologies digitals per avaluar l’activitat 1 del Mòdul 2 sobre la convivència escolar.

Contextualització: Desprès de l’administració del Sociograma CESC a l’aula de 2n de la ESO, es detecta una manca de cohesió social i la necessitat de treballar la convivència entre l’alumnat. Així doncs, es dissenyen unes activitats per a poder realitzar al llarg de diferents sessions a l’aula de Tutoria amb l’alumnat.

Objectiu: Promoure la convivència positiva a l’aula, fomentant la comunicació assertiva, el respecte, l’empatia i la col·laboració entre l’alumnat.

Abans de dur a terme les diferents activitats proposades, l’alumnat de 2n de la ESO realitza un Google Forms que he dissenyat i que es mostra a continuació, amb l’objectiu d’analitzar els coneixements previs que ja té l’alumnat en relació a la convivència escolar i a l’aula, per tal de connectar-los amb els aprenentatges nous que s’aniran treballant al llarg de les següents sessions.

Així doncs, el sistema d’avaluació que he dissenyat per l’activitat del mòdul 2 sobre la convivència escolar, incorporant les tecnologies digitals, ha estat el Google Forms. Enllaço el link del formulari creat:

https://docs.google.com/forms/d/1ASVUk4WPLSIYcvT9ydLBz8CMctjdZt2RQVwy_8nw-JA/prefill

I el tipus d’avaluació realitzada és diagnòstica o inicial. Cada alumne haurà de respondre el qüestionari al seu ordinador de manera individual. I a la següent sessió, es farà devolució de les respostes en format grupal i de debat, per tal de que l’alumnat pugui expressar les seves opinions i pensaments. I entre tots, fer una breu reflexió sobre la importància de la convivència escolar i a l’aula.