Tecnologies digitals per informar i oferir retroacció i orientacions a l’alumnat sobre el procés d’aprenentatge: 

 1. Creació d’una Carpeta d’Aprenentatge a través del Google Docs: és un instrument d’avaluació formativa que facilita a l’alumnat el poder identificar allò que ha après, com ho ha après, etc. per mitjà d’un recull d’evidències que l’alumne/a va creant (resums, reflexions, imatges, vídeos…). Aporta al docent evidències d’aprenentatge significatiu útils per a l’avaluació. I també pot ser una eina per compartir amb les famílies el procés d’aprenentatge dels seus fills/es.
 2. Kahoot: és un recurs que permet crear jocs de preguntes. A l’aula es pot utilitzar, per exemple, com si fos un concurs i els alumnes fossin els concursants (a nivell individual o de petits grups). Permet observar els resultats i fer un anàlisis posterior de la informació (retroacció i avaluació per part del docent i de l’alumnat sobre el procés d’aprenentatge). Però també es pot utilitzar de manera que sigui l’alumnat el que elabori les pròpies preguntes i les exposi als seus companys sobre algun tema que s’estigui realitzant a l’aula, per tal de potenciar el procés d’aprenentatge i els aprenentatges significatius.
 3. Ieduca: és una eina amb moltes opcions. Potencia la comunicació amb les famílies, però també ens serveix per tenir un control de l’assistència de l’alumnat i saber què passa dins l’aula. Així doncs, per exemple, a través de Ieduca podem oferir retroacció a l’alumnat sobre la seva assistència i el seu procés d’aprenentatge. És a dir, recull de manera molt visual l’assistència, i això facilita el treball amb l’alumnat, sobretot, aquell alumnat que presenta absentisme, per tal de poder parlar sobre el perquè de l’absència o el què ha passat a una determinada classe.

 

Tecnologia digital per les famílies:

 1. TPV escola: l’ieduca, el correu electrònic o el TPV escola, són algunes de les eines digitals que ens faciliten i potencien la comunicació família – escola, obrint ponts de comunicació fluïda, continuada i de manera regular.

 

 CRITERIS DIDÀCTICS, ÈTICS I TÈCNICS:

 A nivell general, per a la selecció de les tecnologies prèviament esmentades, alguns dels criteris didàctics que he seguit són:

 • Significació: els materials i recursos han de ser significatius i ajustar-se a allò que es treballa a l’aula.
 • Orientació a l’aprenentatge: la retroacció centrada en l’aprenentatge de l’alumnat (útil i significativa).
 • Personalització: tecnologies que permetin la personalització, és a dir, l’adaptar-se a les necessitats individuals de l’alumnat.

 

Alguns dels criteris ètics que destaco són:

 • Privacitat: que la retroacció garanteixi la privacitat de l’alumnat i les famílies.
 • Comunicació: una retroacció clara i comprensible, que permeti establir canals de comunicació oberts i fluids entre l’alumnat i les famílies.

 

Alguns dels criteris tècnics a destacar són:

 • Accessibilitat: la importància de que les tecnologies siguin accessibles per a tothom.
 • Interactivitat: que les tecnologies utilitzades permetin la interacció entre l’alumnat i els docents, i/o amb les famílies.