Referent a l’àmbit 2, m’agradaria reflexionar sobre la tasca 2.3. (Creació de continguts amb IA generativa), ja que és una activitat que realment em va costar i em va portar molt de temps realitzar-la. 

La tasca, que he enllaçat, era una tasca en la qual, s’havien de generar diferents imatges i vídeos amb IA, i crear una taula amb el “Chat GPT”.  

La tasca em va servir per fer-me veure, el gran desconeixement  que tenia sobre aquestes eines tan potents, però a la vegada tan perilloses si no se’n fa un bon ús. L’aprenentatge que he fet sobre la utilització d’aquestes eines, em serveix per a crear nous continguts relacionats amb els ODS i animar als alumnes que també en creïn. 

Sovint, visualitzen mentalment allò que voldrien expressar, però no tenen les eines per plasmar-ho en el “paper”. La generació d’imatges, per exemple, pot trencar aquest mur i permetre a l’alumnat dissenyar i mostrar allò que pensen en forma d’imatge o vídeo. 

A 1r d’ESO i a 2n d’ESO, a final de curs, portarem a terme el treball de síntesi que està directament relacionat amb els ODS. En aquest treball, hauran d’entrar en el món dels ODS, per tal de conèixe’ls pensar com hi poden contribuir a nivell municipal. En aquest mateix treball, hauran de crear un projecte final i crec que és en aquest moment on, la IA els pot ajudar a mostrar més concretament, les seves idees. 

De totes maneres, caldrà fer un treball previ amb tot l’alumnat sobre com funcionen aquestes eines i com fer-ne un bon ús, especialment el curs vinent, on tindrem més temps per definir i estructurar tot d’activitats relacionades amb aquest àmbit.