En aquest àmbit, he decidit reflexionar sobre la tasca 3.2. Apliquem el que hem après dels EVA, que parla dels Entorns Virtuals d’Aprenentatge. 

Títol del projecte

Activitats a dur a terme dins el projecte

Desenvolupament de la primera activitat: aportació a través d’un fòrum.

Segona activitat del projecte: enllaç a jocs JCLIC relacionats amb els ODS.

La tercera tasca consisteix a saber com i on s’hauran d’anar guardant les diferents tasques del projecte.

Aquesta tasca em va semblar molt interessant, ja que ens serà molt útil en la creació del nostre treball de síntesi de 1r i 2n d’ESO basat en els ODS.

A partir d’aquesta formació, hem anat creant a aquest treball, però ens costava donar-li forma, i saber com presentar-lo als alumnes. Conèixer amb més profunditat els EVA, ens ha obert les portes a diferents formes de presentació, com ara el Moodle, un EVA molt complet i intuïtiu, que et permet integrar molts formats, ajudant així a complir amb les directrius del DUA.

Així doncs, crear el nostre treball de síntesi sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) utilitzant Moodle ofereix diversos avantatges, tant per als estudiants com per als educadors. Aquí en destaco alguns:

Accés en línia: Moodle proporciona un entorn d’aprenentatge virtual accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. Això permet als estudiants accedir al treball de síntesi des de casa seva o des de qualsevol lloc amb connexió, fomentant la flexibilitat i l’autonomia en l’aprenentatge.

Recursos integrats: Moodle ens permet als educadors integrar una àmplia gamma de recursos multimèdia en el treball de síntesi, com ara vídeos, articles, infografies i enllaços web relacionats amb els ODS. Aquesta diversitat de recursos enriqueix l’experiència d’aprenentatge dels estudiants i els permet explorar els ODS des de diferents perspectives.

Interacció i col·laboració: Mitjançant les funcionalitats de fòrums de discussió i tasques en grup de Moodle, els estudiants poden interactuar i col·laborar entre ells en la síntesi dels ODS. Això fomenta la construcció col·laborativa del coneixement i l’intercanvi d’idees entre els estudiants, enriquint la seva comprensió dels ODS.

Avaluació personalitzada: Moodle permet als educadors dissenyar activitats d’avaluació adaptades a les necessitats i interessos dels estudiants. Poden utilitzar qüestionaris, tasques escrites, presentacions multimèdia i altres tipus d’avaluació per avaluar la comprensió dels estudiants sobre els ODS i la seva capacitat per sintetitzar la informació.

Seguiment del progrés: Moodle ofereix eines per al seguiment del progrés dels estudiants, com ara informes d’activitat i seguiment de participació en els fòrums de discussió. Això permet als educadors monitorar l’evolució dels estudiants en la realització del treball de síntesi i identificar possibles àrees de suport addicional.

 

Xantal Lloveras