En aquest àmbit vam haver de dur a terme diferents activitats, però la que em va resultar més profitosa va ser l’activitat 4.1: Llista de verificació del feddback o retroalimentació.

Llista de verificació del feedback (1)

En aquesta activitat, no és que s’hagués de fer gran cosa, però era una tasca pensada per a la reflexió del docent. Concretament, havies de pensar i anotar aquells feedbacks digitals que fas servir en el teu dia a dia a l’aula i explicar el context on els utilitzaves.

En fer l’activitat, em vaig adonar que, en feia servir molt pocs, alguns per desconeixement i altres per falta de costum. Vaig poder-me adonar també, que potser, dins del meu equip de treball, era la persona que menys n’utilitzava i la que feia servir els mètodes més tradicionals. 

A partir d’aquí, vaig començar a provar altres mètodes de feedback com ara l’àudio en les presentacions digitals (fins ara ho feia de manera escrita en el mateix document i era quelcom més pesat i molest). Vaig descobrir l’eina Talkandcomment de Google que m’ha facilitat la feina. 

El fet de treballar conjuntament aquesta activitat amb les companyes del centre, va fer que ens expliquéssim entre nosaltres, quins mètodes fèiem servir cadascuna de nosaltres i això ens va enriquir a totes. 

En l’àmbit dels ODS, també ens serà útil. Podríem dir que ara ens trobem en el moment del disseny dels criteris i sistemes d’avaluació del nostre treball de síntesi basat en els ODS i aquestes eines de feedback ens ajudaran molt a l’hora de fer l’avaluació, especialment amb l’ús de rúbriques a través de l’entorn virtual d’aprenentatge.