El projecte “Escacs a l’escola rural” té com a objectiu introduir els escacs, en horari lectiu, a les Zones Escolars Rurals (ZER) i a les escoles rurals amb la finalitat d’utilitzar-los com a eina educativa per reforçar els valors, els hàbits i les àrees curriculars.

Els escacs són una eina d’aprenentatge transversal, interdisciplinària i molt integradora, amb la qual es poden potenciar les competències bàsiques d’una forma lúdica i activa. Per aquest motiu molts països han apostat per integrar-los al seu sistema educatiu i, d’aquesta manera, contribuir en la formació de ciutadans amb un esperit crític i competents en la seva vida diària.

Aquesta proposta educativa s’organitza en dues línies de formació adreçades a tots els mestres i escoles que hi estiguin interessades:

  • Programa d’aprenentatge de l’anglès a través dels escacs: Programa “Chess and English”.
  • Programa d’utilització dels escacs com a eina transversal i interdisciplinar: Programa “Escacs a l’escola”.

Enllaços i informacions relacionades: