Poc a poc els Chromebook s’estan obrint camí en el món educatiu. A banda del propi sistema operatiu, amb les potencialitats que incorpora, cal disposar d’un seguit d’aplicacions que estiguin provades i testades per a usos educatius.

Justament això és el que fa Apps SiX, un espai web de l’Institut Salas i Xandri (Sant Quirze del Vallès), on hi ha una molt bona selecció de les Apps que utilitzen per als Chromebooks, categoritzades per temàtiques.