Els vectors del currículum són aquells elements de caràcter transversal que s’han de tenir presents i han d’articular totes i cadascuna de les decisions relatives al desplegament del currículum.

  1. Aprenentatges competencials: s’orienta cap a un tipus d’aprenentatge profund i funcional, en què allò que s’aprèn es pot utilitzar en contextos diferents, perdura al llarg del temps i permet resoldre problemes en situacions reals
  2. La promoció d’una ciutadania democràtica, crítica i compromesa i amb consciència global és clau per compartir mirades, desmuntar prejudicis i afrontar amb garanties els reptes i les oportunitats que ofereix el món hiperconnectat i global actual.
  3. L’especial atenció al benestar emocional d’infants i joves, que inclou tant l’experiència subjectiva de sentir-se bé, en harmonia i amb tranquil·litat, com també l’experiència personal de satisfacció amb si mateix per poder fer front a les dificultats i superar-les en positiu.
  4. Universalitat del currículum, fa possible l’accessibilitat de totes les persones a l’educació, marcant el camí cap a la inclusió efectiva, la igualtat d’oportunitats, l’equitat educativa, la plena participació i l’èxit educatiu.
  5. Qualitat de l’educació lingüística, és clau en tant que proporciona les eines i els recursos necessaris per comprendre la realitat, expressar el pensament, raonar, transmetre el coneixement i compartir una determinada manera de veure i entendre el món, i de relacionar-se amb els altres.
  6. Incorporació de la coeducació, en tant que principi rector del sistema educatiu i criteri orientador de l’organització pedagògica dels centres a tots els nivells i modalitats, és cabdal per afavorir el desenvolupament de les persones al marge dels estereotips i rols en funció del sexe, l’orientació sexual, la identitat o l’expressió de gènere.

Treballant els vector de manera global, s’aconsegueix una societat amb una ciutadania crítica, activa i constructiva, que doni resposta a les aspiracions personals i col·lectives, sostenible, digitalitzada, més equitativa, més verda, més feminista, més cohesionada, sense desigualtats socioeconòmiques i més democràtica