“Kahoot”, és una plataforma d’aprenentatge basat en el joc. L’administrador del qüestionari pot veure els resultats i analitzar la informació a posteriori de manera senzilla, ja que aquesta queda enregistrada. A més, també pot utilitzar qüestionaris ja creats i compartits per altres docents. Els alumnes poden jugar sols o en equip i des de diferents dispositius (ordinadors, tauletes, telèfons intel·ligents).

L’instrument que he dissenyat és un Kahoot per avaluar els aprenentatges dels infants envers les vocals i la consciència fono lògica.

Aquests dies estem treballant a l’aula les vocals. Ho treballem en petit grup durant els espais del matí, ja que d’aquesta manera ens permet donar una atenció més individualitzada i observar directament quin és el nivell de comprensió i assoliment dels infants.

Segons Kirkpatric k, l’avaluació de la formació es planteja a quatre nivells, que representen una seqüència coherent d’avaluar les accions formatives; la reacció, l’aprenentatge, la transferència i els resultats.

En aquest cas, en primer lloc s’inicia una conversa amb els infants, s’ha observat una  bona reacció davant la pròpia autoavaluació respecte a la formació que han rebut.

Respecte a l’aprenentatge, s’ha utilitzat de base els objectius específics que es van plantejar amb el projecte i s’han traslladat en forma de Kahoot. La transferència ha estat plasmada en diferents frases que han dit els infants en el moment de realitzar el Kahoot. “La paraula GAT, només té 3 lletres” “Totes les paraules treballades tenen una vocal” “Totes les paraules són animals, menys MAR”.

Pel que fa a els resultats, he pogut obtenir evidències de l’aprenentatge dels alumnes en el resultat final de joc, observant qui ha assolit els objectius plantejats en un inici.

A continuació, podem veure les evidències de la implementació de l’eina d’avaluació.

Adjunto el link del Kahoot: https://kahoot.it/challenge/?quiz-id=68ff52e1-80c3-4c10-9399-1ba41f5c53d9&single-player=true