A l’aula d’I3 els dimarts al mati, treballem per racons, un d’ells és en castellà. L’activitat proposada en aquest cas, ha estat una activitat pel racó de la memòria. Dins l’aula hi ha molts nivells diferents i per tant hem de fer una adaptació als diferents ritmes dels infants.

He dissenyat una proposta per fer ús amb dos nivells diferenciats. Com podem veure al costat dret hi ha un requadre “ayuda” que ens ajuda a tornar a visualitzar els diferents animals. A continuació adjunto el genially.

Adjunto evidències de l’aplicació de l’activitat a l’aula. S’ha realitzat en parelles, ja que d’aquesta manera s’ajuden entre ells si tenen més dificultats, les quals, han estat creades pel docent per intentar barrejar diferents nivells.

 

S’ha obtingut un resultat positiu, els infants amb nivells més alts, no han necessitat fer clic al requadre d’ “Ayuda”, en canvi, he pogut observar que hi ha hagut parelles que els hi ha estat de gran ajuda el poder trobar-se una petita bastida i poder recordar on estaven els animals situats.

Com a punt fort que té aquesta eina és que quan s’equivoquen, no necessiten de l’adult perquè els ho confirmi, la plataforma mateix és autocorrectiva i dona l’opció de tornar-ho a intentar.

Com a punt feble, actualment les tecnologies és una eina molt utilitzada i que molts infants la tenen al seu abast amb facilitat aleshores en el moment de presentar una proposta amb eines digitals els hi crida molt més l’atenció que no pas una activitat sense l’ús de les tic o com també en el moment de finalitzar l’activitat es creen petits conflictes ja que no volen deixar de “jugar”.