Avui en dia el coneixement està disponnible a qualsevol moment i a qualsevol lloc. Davant d’un dubte podem consultar al nostre amic Google i de ben segur que trobarem una resposta. És més, podem posar-nos encontacte amb el millor expert de la matèria amb un sol clic.

Això ens fa pensar que el model d’aprenentatge que fins ara estavem utilitzant s’hauria de replantejar, ja que les necessitats dels nostres alumnes són diferents i les demandes del món laboral també han canviat.

Llavors la pregunta seria: Quin és el paper del professor? Doncs bé, la principal tasca que hauria d’adoptar dins de l’aula hauria de ser la de facilitador d’aprenentatge. És a dir, hauria d’ajudar als alumnes a adquirir aquelles competències que li servissin per desenvolupar-se, no tant sols al món laboral, sino a la vida en general.

Com s’hauria de fer? Doncs bé, ara per ara crec que la millor manera de preparar als alumnes és mitjançant l’aprenentatge basat amb projectes i/o reptes, ja que em serveix per treballar en equips, millorar la competència digital, la lingüística i entrenar la iniciativa, la creativitat i l’autonomia de cadascún d’ells.