Personalment crec que el curs d’Entorn Personal d’Aprenentatge i portafolis digital s’ha centrat massa amb les eines 2.0 en comptes d’aclarir bé la diferència entre EPA i portafolis digital. A hores d’ara, em dona la sensació que he estat repetint les mateixes tasques utilitzant diferents eines: una taula, una línia de temps, un mapa conceptual, ….

I a més a més,com que el curs està dirigit a tots els nivells educatius, el fet de compartir el material no ha estat gaire  profitós.