Després de fer el curs “Millorem els projectes dels nostres alumnes amb PMI“, vaig intentar portar a la pràctica tot el que havia après, però pels alumnes de grau mitjà va ser realment una odissea. Suposo que hi havia massa informació a processar.

Aquest curs ho tornarem a provar, descobrirem el PMBOK amb els alumnes i intentarem que aquesta vegada l’experiència sigui més amena i el procés sigui més clar i entenedor. Perquè considero que, davant de qualsevol projecte, és fonamental saber-lo gestionar d’acord a una metodologia establerta.

L’objectiu principal del curs, segons la guia didàctica facilitada, és donar a conèixer l’estàndard PMBOK(Project Management Body of Knowledge), es centra la Gestió de Projectes en 5 passes bàsiques:

  1. La inicialització (l’acte de constitució del projecte)
  2. La definició del pla base a partir de la triple restricció: Definició de l’abast utilitzant l’Estructuració Desglossada de Tasques (EDT)
  3. La concreció dels Costos en base als recursos humans i materials assignats a les activitats (pressupost del projecte)
  4. La determinació dels riscos i la planificació de les accions mitigadores (incertesa, oportunitats, amenaces,…)

Però aprofitaré l’avinentesa per aprofundir una mica més amb la metodologia.

Imatge: https://en.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge