Els Massive Open Online Course (MOOC) (en català: Curs en línia obert massiu), són cursos en línia dirigits a un ampli nombre de participants a través d’Internet segons el principi d’educació oberta i massiva.

Quin és el paper dels facilitadors en un MOOC?

El paper dels facilitadors és substancialment diferent al paper de formadors de cursos telemàtics.

En els cursos tipus MOOC els facilitadors han de tenir en compte les seves característiques específiques, com per exemple:

  • Permeten la participació massiva per respondre a una gran demanda, sempre i quan la complexitat del curs ho permeti.
  • Les intervencions en els fòrums aportant idees, respostes i solucions ajudaran a aconseguir les insígnies (a banda de la certificació oficial en superar tots els mòduls del curs).
  • És clau la participació de tothom per resoldre els dubtes. Cal incidir en l’actitud proactiva dels participants per a respondre les qüestions que es vagin plantejant des del seu coneixement i la seva experiència.
    En tot cas, els facilitadors del curs intentaran respondre tot allò que finalment no hagi quedat resolt.
  • La majoria d’activitats són autoavaluables o coavaluables i per tant cal supervisar que el procés es desenvolupa adequadament.
  • En aquests cursos els participants trobaran reptes i dificultats però també oportunitats per cooperar i construir el seu propi aprenentatge.

És molt important el paper dels facilitadors per a motivar la participació, la col·laboració i la generació d’aprenentatges, ajudant a que el procés formatiu esdevingui útil, satisfactori i lúdic.

Quina ha estat la meva experiència? … Doncs bé, com que encara no s’ha acabat el MOOC, encara no puc respondre a la pregunta, però tant aviat com finalitzi actulitzaré el bloc