A Catalunya, la competència digital per a la ciutadania en general està definida en els continguts de les competències ACTIC (Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació i ordres d’actualització posteriors), en els seus tres nivells (ACTIC 1, 2 i 3).

Més info: https://actic.gencat.cat/ca/inici

Font: Competència digital docent del professorat de Catalunya